Autonoma fordon

""

EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Under ett tvådagarsmöte om autonoma fordon i förra veckan utlovande EU-kommissionen insatser för att främja dessa fordon, i form av riktad finansiering, anpassning av regler, gränsöverskridande överenskommelser och innovationsfrämjande åtgärder.

Detta är tänkt som det första steget i en kommande färdplan, som ska publiceras av kommissionen som en del av dess transportstrategi den 31 maj i år. Enligt nyhetssajten Euractiv kan färdplanen komma att sikta på att autonoma fordon ska vara integrerade i trafiken år 2025.


Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...