""

EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Under ett tvådagarsmöte om autonoma fordon i förra veckan utlovande EU-kommissionen insatser för att främja dessa fordon, i form av riktad finansiering, anpassning av regler, gränsöverskridande överenskommelser och innovationsfrämjande åtgärder.

Detta är tänkt som det första steget i en kommande färdplan, som ska publiceras av kommissionen som en del av dess transportstrategi den 31 maj i år. Enligt nyhetssajten Euractiv kan färdplanen komma att sikta på att autonoma fordon ska vara integrerade i trafiken år 2025.


Minskad export av begagnade personbilar under 2020

Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...

Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Skatteverkets promemoria "Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt fö...

Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare

EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.