Autonoma fordon

""

EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Under ett tvådagarsmöte om autonoma fordon i förra veckan utlovande EU-kommissionen insatser för att främja dessa fordon, i form av riktad finansiering, anpassning av regler, gränsöverskridande överenskommelser och innovationsfrämjande åtgärder.

Detta är tänkt som det första steget i en kommande färdplan, som ska publiceras av kommissionen som en del av dess transportstrategi den 31 maj i år. Enligt nyhetssajten Euractiv kan färdplanen komma att sikta på att autonoma fordon ska vara integrerade i trafiken år 2025.