Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
 Kvinna lutar sig mot bildörr och pratar i telefon

Autonoma fordon

EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

Under ett tvådagarsmöte om autonoma fordon i förra veckan utlovande EU-kommissionen insatser för att främja dessa fordon, i form av riktad finansiering, anpassning av regler, gränsöverskridande överenskommelser och innovationsfrämjande åtgärder.

Detta är tänkt som det första steget i en kommande färdplan, som ska publiceras av kommissionen som en del av dess transportstrategi den 31 maj i år. Enligt nyhetssajten Euractiv kan färdplanen komma att sikta på att autonoma fordon ska vara integrerade i trafiken år 2025.
Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...