Statistik som öppen data - API

Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för att utveckla nya produkter och tjänster. Data om statistiken kan föras över via ett API.

API:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och användas för att exempelvis bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Hos Trafikanalys kan du använda tillgänglig statistik i vår databas utan kostnad.

Adressen till API:et är: https://api.trafa.se (kräver API-namn och fråga, exempelvis: https://api.trafa.se/api/data?query=T0401)

Villkor för användandet av öppna data

Det krävs inget särskilt medgivande eller avtal för att använda data ur databasen. Det krävs heller ingen registrering och statistiken är fritt tillgänglig utan avgift. Däremot måste du alltid ange källan, men om du själv har bearbetat data från oss ska du däremot inte ange källan.

Du får inte använda vårt API för att sprida skadlig kod. Det är inte heller tillåtet att presentera utvecklade tjänster som ett ”officiellt samarbete/samarbete” eller ”partnerskap” med Trafikanalys.

Så fungerar Trafikanalys API

Vårt API tillhandahålls i befintligt skick. Hur förfrågningar disponeras är upp till varje användare. Vi rekommenderar dock starkt att anrop sker via en cache-funktion för att undvika onödig belastning. Ett tips är att på webbplatsen skapa en fråga och i URL:en se vilken query-parameter som genereras för respektive produkt.

Exempel på anrop till vårt API

Här hittar du en förteckning över möjliga anrop till vårt API för varje statistikprodukt.

Beskrivning av vårt API

Här hittar du en närmare beskrivning av Trafikanalys API.

Hur hanteras korrigeringar av statistiken?

Statistiken som distribueras via vårt API uppdateras löpande i samband med att källdata korrigeras. Korrigeringen meddelas endast i databasen.

Du kan också via ett nyhetsbrev få uppdateringar om förändringar i vårt API. Det kan exempelvis handla om förändringar som innebär att användare måste rikta om sin fråga för att hämtningen ska fungera.

Prenumerera på nyheter om förändringar i API:et.

Exempel structure XML

Exempel data XML

Exempel structure Json

Exempel data Json