Nyheter om förändringar i API:et

Företag och privatpersoner kan använda Trafikanalys statistik som öppen data för att utveckla nya produkter och tjänster. Data ur statistiken kan föras över via vårt API.

Alla våra statistikprodukter är olika och innehåller olika variabler och data. Ibland behöver vi göra förändringar i variabelnamn eller lägga till fler, för att utöka datamängden. Om sådana förändringar sker, så kan det påverka framtagna tjänster eller produkter.

Det finns inga krav på att du måste anmäla dig för att få använda data via vårt API, men vi rekommenderar att du prenumererar på förändringar i det.

På så sätt kan vi på ett enkelt sätt informera dig om förändringar som eventuellt skulle kunna påverka din tjänst eller produkt.

Fyll i formuläret nedan så får du information när förändringar sker.

  • Prenumerera nyheter runt Trafikanalys API