Publiceringsplan för statistik

Statistik och analys Foto Mostphotos

Här hittar du aktuell publiceringsplan för Trafikanalys statistikprodukter under 2024.

 
Statistikområde Publikation Period Publiceringsdatum
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, december 2024-01-03
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, januari 2024-02-02
Vägtrafik Fordon i län och kommuner 2023 2024-02-15
Vägtrafik Fordon  2023 2024-02-22
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2023 2024-02-23
Sjöfart Sjötrafik 2023, kvartal 4 2024-03-01
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, februari 2024-03-04
Vägtrafik Lastbilstrafik 2023, kvartal 4 2024-03-12
Bantrafik Järnvägstransporter 2023, kvartal 4 2024-03-15
Postverksamhet Postverksamhet 2023 2024-04-02
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, mars 2024-04-03
Luftfart Luftfart 2023 2024-04-08
Vägtrafik Körsträckor 2023 2024-04-11
Vägtrafik Trafikarbete på svenska vägar 2023 2024-04-11
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2024, kvartal 1 2024-04-25
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, april 2024-05-03
Sjöfart Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2023 2024-05-06
Vägtrafik Vägtrafikskador 2023 2024-05-08
Vägtrafik Lastbilstrafik 2023 2024-05-15
Sjöfart Sjötrafik 2023 2024-05-24
Kommunikationsvanor Resvanor i Sverige 2023 2024-05-29
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, maj 2024-06-04
Sjöfart Sjötrafik 2024, kvartal 1 2024-06-05
Bantrafik Bantrafikskador 2023 2024-06-07
Vägtrafik Lastbilstrafik 2024, kvartal 1 2024-06-14
Kollektivtrafik Färdtjänst och riksfärdtjänst 2023 2024-06-17
Bantrafik Bantrafik 2023 2024-06-20
Bantrafik Järnvägstransporter 2024, kvartal 1 2024-06-20
Kollektivtrafik Regional linjetrafik 2023 2024-06-28
Kollektivtrafik Kommersiell linjetrafik på väg 2023 2024-06-28
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, juni 2024-07-02
Övrigt Transportarbete 2023 2024-07-05
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2024, kvartal 2 2024-07-12
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, juli 2024-08-02
Televerksamhet Televerksamhet 2023 2024-09-02
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, augusti 2024-09-03
Sjöfart Sjötrafik 2024, kvartal 2 2024-09-06
Vägtrafik Lastbilstrafik 2024, kvartal 2 2024-09-12
Bantrafik Järnvägstransporter 2024, kvartal 2 2024-09-13
Vägtrafik Körsträckor (kompletterande uppgifter) 2023 2024-09-19
Vägtrafik Trafikarbete på svenska vägar (kompletterande uppgifter) 2023 2024-09-19
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, september 2024-10-02
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2024, kvartal 3 2024-10-25
Vägtrafik Utländska lastbilstransporter i Sverige 2023 2024-10-31
Övrigt Transportarbete (kompletterande uppgifter) 2023 2024-11-01
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, oktober 2024-11-02
Sjöfart Sjötrafik 2024, kvartal 3 2024-11-29
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2024, november 2024-12-03
Vägtrafik Lastbilstrafik 2024, kvartal 3 2024-12-13
Bantrafik Järnvägstransporter 2024, kvartal 3 2024-12-18