Publiceringsplan för statistik

Statistik och analys Foto Mostphotos

Här hittar du aktuell publiceringsplan för Trafikanalys statistikprodukter.

Publiceringsplan 2023
Statistikområde Publikation Period Publiceringsdatum
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2022, december 2023-01-03
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2022, kvartal 4 2023-01-20
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, januari 2023-02-02
Vägtrafik Fordon i län och kommuner 2022 2023-02-16
Vägtrafik Fordon  2022 2023-02-23
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2022 2023-02-24
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, februari 2023-03-02
Sjöfart Sjötrafik 2022, kvartal 4 2023-03-02
Vägtrafik Fordon (kompletterande uppgifter) 2022 2023-03-03
Bantrafik Järnvägstransporter 2022, kvartal 4 2023-03-15
Vägtrafik Lastbilstrafik 2022, kvartal 4 2023-03-17
Postverksamhet Postverksamhet 2022 2023-04-03
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, mars 2023-04-04
Luftfart Luftfart 2022 2023-04-05
Vägtrafik Körsträckor 2022 2023-04-13
Vägtrafik Trafikarbete på svenska vägar 2022 2023-04-13
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2023, kvartal 1 2023-04-27
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, april 2023-05-03
Vägtrafik Vägtrafikskador 2022 2023-05-09
Sjöfart Sjötrafik 2022 2023-05-24
Vägtrafik Lätta lastbilar 2022 2023-05-25
Kommunikationsvanor Resvanor i Sverige 2022 2023-05-29
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, maj 2023-06-02
Sjöfart Sjötrafik 2023, kvartal 1 2023-06-08
Bantrafik Bantrafikskador 2022 2023-06-09
Kollektivtrafik Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022 2023-06-16
Vägtrafik Lastbilstrafik 2023, kvartal 1 2023-06-21
Bantrafik Bantrafik 2022 2023-06-22
Bantrafik Järnvägstransporter 2023, kvartal 1 2023-06-22
Kollektivtrafik Regional linjetrafik 2022 2023-06-30
Kollektivtrafik Kommersiell linjetrafik på väg 2022 2023-06-30
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, juni 2023-07-04
Övrigt Transportarbete 2022 2023-07-06
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2023, kvartal 2 2023-07-14
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, juli 2023-08-02
Televerksamhet Televerksamhet 2022 2023-09-01
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, augusti 2023-09-04
Sjöfart Sjötrafik 2023, kvartal 2 2023-09-06
Bantrafik Järnvägstransporter 2023, kvartal 2 2023-09-14
Vägtrafik Lastbilstrafik 2023, kvartal 2 2023-09-15
Vägtrafik Körsträckor (kompletterande uppgifter) 2022 2023-09-22
Vägtrafik Trafikarbete på svenska vägar (kompletterande uppgifter) 2022 2023-09-22
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, september 2023-10-03
Övrigt Transportarbete (kompletterande uppgifter) 2022 2023-10-04
Bantrafik Punktlighet på järnväg 2023, kvartal 3 2023-10-26
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, oktober 2023-11-02
Övrigt  Utländska lastbilstransporter 2022 2023-11-29
Sjöfart Sjötrafik 2023, kvartal 3 2023-12-01
Vägtrafik Nyregistrerade fordon 2023, november 2023-12-04
Vägtrafik Lastbilstrafik 2023, kvartal 3 2023-12-15
Bantrafik Järnvägstransporter 2023, kvartal 3 2023-12-18