Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bilar i kö

Fordonsflottans utveckling

Trafikanalys har av regeringen fått i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och utsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys har lämnat en delredovisning samt en slutrapport av uppdraget vilken omfattar statistik över de senaste årens utveckling av fordonsflottan. Delar av Sveriges officiella fordonsstatistik samt fördjupad statistik specifikt framtagen för uppdraget redovisas.
Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...