""

Trafikanalys har av regeringen i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och utsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys har lämnat en delredovisning av uppdraget under 2016.