Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Elbil under laddning Foto:Mostphotos

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

För att följa den fortsatta elektrifieringen på transportområdet är det viktigt att det finns tillförlitlig och tillgänglig statistik som beskriver utvecklingen.

Trafikanalys har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera hur statistiken på området kan utvecklas. I uppdraget ingår också att klargöra vilka uppgifter som behöver samlas in och att lämna förslag på vilka aktörer som bör samla in uppgifterna.

Vidare ska statistiken utvecklas så att den beskriver elektrifieringen av transportområdet, inom alla trafik- och transportslag, på ett relevant sätt.

Delar av uppdraget redovisades den 15 januari 2024 och därefter ska redovisningar ske årligen för hur genomförandet utvecklas.

Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen 2026.

Hela uppdraget på regeringens webbplats.

Den inledande avrapporteringen hittar du på länken nedan.