Teckenförklaring
ꓺ Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges
– Lika med noll (inget finns att redovisa)

Kvalitetsdeklaration https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/vagtrafikskador/2017/kvalitetsdeklaration-vagtrafikskador-2017.pdf

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken. 

Den officiella statistiken grundas på polisens uppgifter. I den officiella statistiken publiceras antal skadade och omkomna personer per åldersgrupp, kön och trafikantgrupp. Dessutom beskriver statistiken omständigheter för olyckorna, som län där olyckorna skedde, månad, veckodag och tid på dygnet då olyckorna skedde, samt vägtyp, väglag och andra omständigheter.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: