Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Definitioner

Med inrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med gods som både lastats och lossats inom landet.

Med utrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med utrikes destinerat gods eller gods som lastas utrikes med svensk destination samt cabotage och tredjelandstrafik. Om lastbilen kört delar av sträckan innanför Sveriges gränser inkluderas denna del i utrikes trafik.

Med cabotage avses inrikestrafik i ett annat land än Sverige.

Med tredjelandstrafik avses trafik mellan två andra länder än Sverige.

Samtliga lastbilar i undersökningen ska ha en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer.

Totalvikt är summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren (som är inräknad i tjänstevikten) och den största mängden gods som fordonet är inrättat för. Tjänstevikt för lastbilar är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja, vatten samt föraren.

Maximilastvikt beräknas som skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Den tyngsta last som fordonet är konstruerat för.

Lastbil är ett fordon som ej är att anse som en personbil eller buss. Motorfordon avsett för godstransport.

Trafikarbetet redovisas som antal körda kilometer.

Transportarbetet redovisas i tonkilometer.

Ton-kilometer beräknas som produkten av last i ton och körda kilometer per körning. Notera att denna variabel beräknas per körning och därefter summeras när totalt transportarbete ska skattas. Detta innebär att tonkilometer inte kan härledas utifrån aggregat i redovisningen; summa godsmängd multiplicerat med summa körda km blir inte summa tonkilometer.

Yrkesmässig trafik avser transporter åt andra mot betalning, till exempel godstrafik.

Firmabilstrafik avser transporter för företagets egen räkning, exempelvis grossister och återförsäljare som distribuerar egna varor till sina kunder.

Summeringar stämmer inte alltid exakt med summa-raden.

Detta beror på avrundningar i delposterna.

Teckenförklaring

-           Intet finns att redovisa

0          Mindre än 0,5 av enheten

Regioner (NUTS2)

NUTS2

Län

SE11 Stockholm

1 Stockholm

SE12 Östra Mellansverige

3 Uppsala

4 Södermanland

5 Östergötland

18 Örebro

19 Västmanland

 

SE21 Småland med öarna

6 Jönköping

7 Kronoberg

8 Kalmar

9 Gotland

 

SE22 Sydsverige

10 Blekinge

12 Skåne

 

SE23 Västsverige

13 Halland

14 Västra Götaland

 

SE31 Norra Mellansverige

17 Värmland

20 Dalarna

21 Gävleborg

 

SE32 Mellersta Norrland

22 Västernorrland

23 Jämtland

 

SE33 Övre Norrland

24 Västerbotten

25 Norrbotten

 

 

 

Storstadsområden

Stor-Stockholm

Stor-Göteborg

Län

Kommun

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

40 Ale

89 Alingsås

80 Göteborg

1 Härryda

84 Kungsbacka

82 Kungälv

42 Lerum

62 Lilla Edet

81 Mölndal

2 Partille

15 Stenugnsund

19 Tjörn

7 Öckerö

Stor-Malmö

Län

Kommun

 

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

 

31 Burlöv

85 Eslöv

67 Höör

61 Kävlinge

62 Lomma

81 Lund

80 Malmö

64 Skurup

30 Staffanstorp

63 Svedala

87 Trelleborg

33 Vellinge

 

Gör ditt eget statistikurval

Undersökningen omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning riktade till cirka 12 000 svenskregistrerade lastbilar varje år som transporterar varor på väg. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete.

Statistiken i databasen för egna statistikurval baseras för åren 2012-2014 på omräknade värden.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Lastbilstrafik.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: