Definitioner

Med inrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med gods som både lastats och lossats inom landet.

Med utrikes trafik avses den trafik som svenskregistrerade lastbilar presterar med utrikes destinerat gods eller gods som lastas utrikes med svensk destination samt cabotage och tredjelandstrafik. Om lastbilen kört delar av sträckan innanför Sveriges gränser inkluderas denna del i utrikes trafik. 

Med cabotage avses inrikestrafik i ett annat land än Sverige.

Med tredjelandstrafik avses trafik mellan två andra länder än Sverige.

Samtliga lastbilar i undersökningen ska ha en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer.

Totalvikt är summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren (som är inräknad i tjänstevikten) och den största mängden gods som fordonet är inrättat för. Tjänstevikt för lastbilar är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja, vatten samt föraren.

Maximilastvikt beräknas som skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Den tyngsta last som fordonet är konstruerat för.

Lastbil är ett fordon som ej är att anse som en personbil eller buss. Motorfordon avsett för godstransport.

Trafikarbetet redovisas som antal körda kilometer.

Transportarbetet redovisas i tonkilometer.

Ton-kilometer beräknas som produkten av last i ton och körda kilometer per körning. Notera att denna variabel beräknas per körning och därefter summeras när totalt transportarbete ska skattas. Detta innebär att tonkilometer inte kan härledas utifrån aggregat i redovisningen; summa godsmängd multiplicerat med summa körda km blir inte summa tonkilometer.

Yrkesmässig trafik avser transporter åt andra mot betalning, till exempel godstrafik.

Firmabilstrafik avser transporter för företagets egen räkning, exempelvis grossister och återförsäljare som distribuerar egna varor till sina kunder.

Summeringar stämmer inte alltid exakt med summa-raden.

Detta beror på avrundningar i delposterna.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

 

Regioner (NUTS2)

NUTS2/Län

SE11 Stockholm/1 Stockholm

SE12 Östra Mellansverige/3 Uppsala4 Södermanland,5 Östergötland, 18 Örebro, 19 Västmanland

SE21 Småland med öarna/6 Jönköping, 7 Kronoberg, 8 Kalmar, 9 Gotland

SE22 Sydsverige/10 Blekinge, 12 Skåne

SE23 Västsverige/13 Halland, 14 Västra Götaland

SE31 Norra Mellansverige/17 Värmland, 20 Dalarna, 21 Gävleborg

SE32 Mellersta Norrland/22 Västernorrland, 23 Jämtland

SE33 Övre Norrland/24 Västerbotten, 25 Norrbotten

Storstadsområden

Stor-Stockholm
Stockholms län

Stor-Göteborg
Län/Kommun
14/40 Ale, 89 Alingsås, 80 Göteborg, 1 Härryda, 84 Kungsbacka, 82 Kungälv, 42 Lerum, 62 Lilla Edet, 81 Mölndal, 2 Partille, 15 Stenungsund, 19 Tjörn, 7 Öckerö

Stor-Malmö
Län/kommun
12/31 Burlöv, 85 Eslöv, 67 Höör, 61 Kävlinge, 62 Lomma, 81 Lund, 80 Malmö, 64 Skurup, 30 Staffanstorp, 63 Svedala, 87 Trelleborg, 33 Vellinge

Gör ditt eget statistikurval

Lastbilstrafik

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Undersökningen omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning riktade till cirka 12 000 svenskregistrerade lastbilar varje år som transporterar varor på väg. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete.

Statistiken i databasen för egna statistikurval baseras för åren 2012-2014 på omräknade värden.