Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?

Fronter på flera lastbilar

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

I denna rapport görs kostnadsberäkningar för ett fiktivt transportupplägg där transporten sker med järnväg, traditionell vägtransport (lastbil med släp) samt med automatiserad kolonnkörning. Såväl samhällets kostnader i form av kostnader för externa effekter, som företagskostnader i form av driftskostnader och godstidsvärden beräknas. Redovisningen baseras på ett uppdrag som har utförts av DB Schenker Consulting för Trafikanalys.

Hela rapporten


En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...