Covid-19 omvärldsbevakning

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys inom transportområdet och frågan om effekterna på transportsektorn till följd av covid-19 pandemin är en angelägen analys i dagsläget. Här sammanställer vi och publicerar en omvärldsbevakning i form av kortare dagsrapporter.

Syftet med vår omvärldsbevakning är snabba och aktuella sammanställningar av information av relevans om läget och utvecklingen på transportområdet. Vi förlitar oss främst på kända och etablerade källor. I vissa fall gör vi egna källkritiska bedömningar. Varken etablerade källor eller egna bedömningar är en garanti mot kvalitetsbrister. Vi tar därför tacksamt mot uppgifter om felaktigheter så att vi snabbt kan rätta till det.