Statistics relating to municipal special transport services and national special transport services.


          Logotype Official Statistics of Sweden

About the statistics

The statistics elucidate municipal special transport services and national special transport services, i.e. numbers of trips, numbers of permits granted and used, and how the operations are financed.


Previous publications
Description Report Tables Documentation
Special transport services and national special transport services 2021
Download Statistic summary
Download Tables
Download Quality declaration
Special transport services and national special transport services 2020
Download Statistic summary
Download Tables
Download Quality declaration
Special transport services and national special transport services 2019
Download Statistic summary
Download Tables
Download Quality declaration
Special transport services and national special transport services 2018
Download Statistic summary
Download Tables
Download Quality declaration
Special transport services and national special transport services 2017
Download Report
Download Tables
Download Quality declaration

The scope of the survey

All the municipalities in Sweden are surveyed annually. The data in the survey have been included in the Official Statistics of Sweden since 2007.

Publication

The data regarding Special Transport Services and National Special Transport Services are published (Excel format) annually in two batches. The first publication comes out in June, the second in September. All sections except the financial data are updated in the first publication; the financial data are updated in the second publication, which then supersedes the first one.


Tillståndsgivningen för färdtjänst ska klarläggas

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som sk...

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter

Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Lagstiftningen för särskilda persontransporter

Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...