Maritime transport

Transport Analysis participate in developing transport policy by reviewing, analysing, following up and evaluating in the field of maritime transport. Our statistics contain information about vessels, goods and passenger traffic and Swedish ports, among other things.


Sjöfartsstödets effekter 2019


Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...