Maritime transport

Transport Analysis participate in developing transport policy by reviewing, analysing, following up and evaluating in the field of maritime transport. Our statistics contain information about vessels, goods and passenger traffic and Swedish ports, among other things.


Yttrande över Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Trafikverkets rapport om alternativa modeller för upphandling av färjetrafik till...

Sjöfartsstödets effekter 2020


För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

The international competitiveness of the Swedish maritime transport 2021


Traffic analysis has the Government's commission to follow up on the international competitiveness of the Swedish maritime...