Transport Analysis participate in developing transport policy by reviewing, analysing, following up and evaluating in the field of maritime transport. Our statistics contain information about vessels, goods and passenger traffic and Swedish ports, among other things.


Conditions and policy instruments for electrified vessels

The Swedish government has commissioned Transport Analysis to investigate the conditions for an increased use of fully or...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...