Road traffic

Transport Analysis participate in developing transport policy by reviewing, analysing, following up and evaluating in the field of road traffic. Our statistics contain information about accidents and injuries in road traffic, the Swedish vehicle fleet, distances driven and Swedish road goods transports.


Short-term forecast for the vehicle fleet Sweden 2021-2024


Transport Analysis is responsible for making short-term forecasts for developments in the types and number of vehicles register...

Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel


Trafikanalys har getts möjlighet att ta del av remiss och lämna synpunkter på Konsumentverkets förslag till föreskrifter om...

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon


Trafikanalys har lämnat synpunkter på utredningen - Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22).