Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linjeDet förekommer svarsbortfall för enskilda kommuner. För att kunna redovisa länstotaler imputeras värden in för dessa kommuner i enlighet med avsnitt 2.2.6 i kvalitetsdeklarationen. De imputerade värdena för enskilda kommuner redovisas dock inte i tabellerna. För mer information se kvalitetsdeklarationen: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/kollektivtrafik/fardtjanst/2017/kvalitetsdeklaration-fardtjanst-och-riksfardtjanst-2017_sept.pdf

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Färdtjänst.

Behöver du hjälp finns en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval.