Två kvinnor vid dator

Trafikanalys är positiva till att medverka till att förenkla för företag som lämnar uppgifter till myndigheter.

Remissvar

Remissvar
Publicerad:  6 november 2015

Dock ser vi inte fördelarna med att inkludera vår myndighet i den inledande utvecklingen av de nya systemen och rutinerna som utredaren föreslår. Vi önskar att prioriteringen av turordningen av myndigheter kommer att baseras på ett bättre underlag än vad som redovisas i utredningen.

Remissvaret avser betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) från Näringsdepartementets enhet för främjande och förenkling.