Elbil laddar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Trafikanalys instämmer i förslaget att tillfälligt ge skattefrihet för förmån av laddel mot bakgrund av de skäl och det underlag som presenteras i promemorian.

Att skattefriheten är tillfällig är lämpligt men vi saknar analys och motiv till varför den ska upphöra just vid utgången av juni 2026.