Elbil laddar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Trafikanalys instämmer i förslaget att tillfälligt ge skattefrihet för förmån av laddel mot bakgrund av de skäl och det underlag som presenteras i promemorian.

Att skattefriheten är tillfällig är lämpligt men vi saknar analys och motiv till varför den ska upphöra just vid utgången av juni 2026.

 


Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatorisk...

Nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier

I tidigare nyhetsbrev berättade vi att Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag med nya regler för produktion,...

VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.