Delningsekonomi på användarnas villkor

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika synpunkter.

Synpunkterna rör bl a definitionen av delningsekonomi och att utredningen inte omfattar arbetsrättsliga och skatterättsliga regler.

Läs hela yttrandet här:
Yttrande över "Delningsekonomi på användarnas villkor", SOU 2017:26


Bevakning 8 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 april.

Bevakning 7 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 april.

Bevakning 6 april


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 april.