"" Foto Mostphotos

Välkommen till ett webbinarium om Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet har utvecklat sig i förhållande till de transportpolitiska målen. Vad hände i transportsystemet under 2021? Vilken riktning har utvecklingen tagit? 

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen på uppdrag av regeringen. Sveriges transportpolitiska mål antogs av Riksdagen 2009 och består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas vad gäller trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet har också preciserats med etappmål för växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet.

Här kan du ta del av presentationen.

Tid: tisdag 26 april, 13.00-14.00

Plats: Online (Teams)

Innehåll:

13.00-13.10 Inledning, Andreas Tapani, avdelningschef

13.10-13.45 Årets uppföljning av de transportpolitiska målen, Anders Brandén Klang, projektledare

13.45-14.00 Frågor - diskussion