Aktuella projekt om transporter under coronapandemin

Avstängd sittplats på buss


Trafikanalys arbetar under hösten med flera olika projekt som berör hur transportsektorn utvecklas under coronapandemin.

Godsflöden i samband med coronapandemin

Uppföljning av godstransporternas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades flödet av utvalda varugrupper i olika trafikslag. Godsmängder analyseras dels på övergripande nivå, dels med data för utvalda varugrupper. Analysen kan belysa såväl ändrade volymer som eventuella överflyttningar. Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Projektledare: Mikael Levin, publicering i december 2020.

Resmönster i samband med coronapandemin

Uppföljning av personresornas utveckling under pandemins första halvår. Hur förändrades mönstret med avseende på t.ex. resande, färdsätt, resekedjor, ändamål, åldersgrupper och geografiska områden? Analys av 2019 och 2020 års statistikunderlag, med så hög tidsmässig upplösning som möjligt.

Projektledare: Tom Petersen, publicering i december 2020.

Transportläget under coronapandemin

Med en uppsättning snabba indikatorer ges en aktuell kvantitativ lägesbild av utvecklingen i transportsystemet som stöd för både beslutsfattare och en bredare allmänhet. Publicering av veckovis uppdaterad data göra på webbplatsen varje måndag, med viss data med lägre uppdateringsfrekvens, se www.trafa.se/transportlaget

Projektledare: Tom Andersson

Utbud eller efterfrågan - drivkrafter för ändrade transportmönster under coronapandemin

Casebaserad detaljutredning kring orsakerna till någon förändring observerad i godsflödesprojektet. Vid olika faser av krisen kan utbud/efterfrågan variera i betydelse. Genom intervjuer med godstransportköpare och transportörer insamlas kvalitativ information som kan kombineras med våra kvantitativa data om faktiska godsflöden.

Projektledare: Hans ten Berg, publicering i december 2020.

 


Bevakning 1 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 oktober. 

Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september.