Transportforum 2022


Den 16-17 juni genomförs Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum arrangeras av VTI för 39:e gången. Årets program bjuder på över 260 föreläsningar och 62 sessioner indelat i 11 olika ämnesområden. Det inledande temat för årets konferens är samhällsanpassning.

Trafikanalys ingår under Transportforum i en monter tillsammans med myndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, VTI samt Infrastrukturdepartementet.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

16 juni 13.00-14.30

Session 1.1 Skatter, avgifter och priskänslighet som tar oss närmare målen, lokal: Vintergatan 2
Trafiken betalar inte för sig! Anders Ljungberg, abstract

16 juni 15.00-16.30

Session 1.2 Kostnadskontrollen av investeringsprojekt kan bli bättre, lokal Vintergatan 2
Trafikverkets årliga byggstartsredovisning - synpunkter och förbättringspotential, Anders Ljungberg, abstract

Session 3.1 Pandemins påverkan på kollektivtrafiken, lokal: Verdefoajén
Resandet under coronapandemin, Tom Petersen, abstract

Session 4.2 Hållbar tillgänglighet, lokal Operan
Moderator: Pia Sundbergh, Trafikanalys
Transportsystemets bidrag till medborgarnas tillgänglighet till olika målpunkter, Florian Stamm, abstract

Session 7:2 Disruptiva tider: Hur förändras logistikens förutsättningar, lokal: Studion
Godsflöden och godsbranschen under pandemin, Hans ten Berg, abstract

17 juni 10.30-12.00

Session 1:4 Trafikslagsövergripande prioritering - vad säger samhällsekonomin? lokal: Vintergatan 1
Transporternas ekonomiska överkomlighet – hur mäter vi det? Tom Petersen, abstract

17 juni 13.00-14.30

Session 6.5 Åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan, lokal Operetten
Moderator: Gunnar Eriksson, Trafikanalys

Här hittar du program och mer information om konferensen.