Trafikanalys på Transportforum 2021

""


Den 13-14 januari genomförs Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

 

Transportforum arrangeras av VTI för 38:e gången, i år i en helt digital version. Årets program bjuder på 27 sessioner med nära 100 olika presentationer att välja mellan. 

Temat för årets inledande delar av konferensen är "Coronakrisens påverkan på staden". 

Trafikanalys ingår under Transportforum i en digital monter tillsammans med de övriga myndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, VTI samt Näringsdepartementet.

I montern kommer bland annat myndigheternas generaldirektörer att ge sin syn på coronapandemins påverkan på transportsektorn under en GD-panel som direktsänds i den digitala montern onsdag 13 januari med start 12.10. Följ den här.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

13 januari 13.00-16.30

Session 1:1 Tidsvärde och färdmedelsval

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor, delredovisning av ett regeringsuppdrag - Tom Petersen

Samband mellan bilinnehav, kollektivtrafikutbud och socioekonomi - rumslig ekonometrisk analys - Krister Sandberg

14 januari 13.00-16.30

Session 9:3 När vi flyger svensktbyggt på el

Elflyg – En analys av utvecklingen - Lennart Thörn

Session 7:2 Den nationella godstransportstrategin, aktörsperspektiv och utvärdering

Delutvärdering av den nationella godstransportstrategin - Tom Andersson

Analys av kostnadsindex för generaliserade transportkostnader - Krister Sandberg

 

Här hittar du mer information om konferensen.