""


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre åren? Hur många eldrivna vägfordon kommer det att finnas och hur kommer ägandeförhållandena för dessa att se ut?

Trafikanalys har ett årligt uppdrag av regeringen att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan förväntas utveckla sig över tid. I år har vi även i uppdrag att göra en nulägesanalys över den eldrivna vägfordonsflottan och en kvalitativ utblick fram till 2030.

Välkommen att delta i ett webbinarium där vi presenterar nuläget för de elektrifierade fordonen, den senaste prognosen för vägfordonens utveckling fram till år 2025 med en översiktlig bild fram till 2030.

Projektledare Mikael Levin presenterar slutsatser och resultat ur prognoserna.

Här kan du ta del av presentationen.

Här hittar du en inspelning från webbinariet.

Tid: tisdag 24 maj, 13.00-14.15

Plats: Online (Teams)

Innehåll:
13.00-13.05 Inledning, Andreas Tapani, avdelningschef

13.05-14.00 Presentation av korttidsprognoserna, projektledare Mikael Levin

14.00-14.15 Frågor – diskussion