""


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre åren? Hur många eldrivna vägfordon kommer det att finnas och hur kommer ägandeförhållandena för dessa att se ut?

Trafikanalys har ett årligt uppdrag av regeringen att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan förväntas utveckla sig över tid. I år har vi även i uppdrag att göra en nulägesanalys över den eldrivna vägfordonsflottan och en kvalitativ utblick fram till 2030.

Välkommen att delta i ett webbinarium där vi presenterar nuläget för de elektrifierade fordonen, den senaste prognosen för vägfordonens utveckling fram till år 2025 med en översiktlig bild fram till 2030.

Projektledare Mikael Levin presenterar slutsatser och resultat ur prognoserna.

Tid: tisdag 24 maj, 13.00-14.15

Plats: Online (Teams)

Innehåll:
13.00-13.05 Inledning, Andreas Tapani, avdelningschef

13.05-14.00 Presentation av korttidsprognoserna, projektledare Mikael Levin

14.00-14.15 Frågor – diskussion

Anmäl dig här

Jag godkänner hanteringen av mina personuppgifter

En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Parkering av elsparkcyklar


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar. Här före­slås ett förbud mot att parkera...