Ensam i tunnelbanevagn Foto Chistoffer Glans/Mostphotos


Den andra februari publicerade Trafikanalys en rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. En uppgift i rapporten har nu korrigerats.

En tidigare ordalydelse i rapporten kan ge intryck av att en tillfällig neddragning av viss busstrafik i Stockholm var ekonomiskt motiverad. Vi har korrigerat den uppgiften i rapporten.

Vi har dessutom i rapporten lyft fram att det under pandemin har funnits en viss oro att färdas i kollektivtrafiken. Vi vill förtydliga att vi som myndighet inom det transportpolitiska området inte gör några egna bedömningar av om en sådan oro är motiverad ur ett smittspridningsperspektiv.


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...