Ensam i tunnelbanevagn Foto Chistoffer Glans/Mostphotos


Den andra februari publicerade Trafikanalys en rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. En uppgift i rapporten har nu korrigerats.

En tidigare ordalydelse i rapporten kan ge intryck av att en tillfällig neddragning av viss busstrafik i Stockholm var ekonomiskt motiverad. Vi har korrigerat den uppgiften i rapporten.

Vi har dessutom i rapporten lyft fram att det under pandemin har funnits en viss oro att färdas i kollektivtrafiken. Vi vill förtydliga att vi som myndighet inom det transportpolitiska området inte gör några egna bedömningar av om en sådan oro är motiverad ur ett smittspridningsperspektiv.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...