Ensam i tunnelbanevagn Foto Chistoffer Glans/Mostphotos


Den andra februari publicerade Trafikanalys en rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. En uppgift i rapporten har nu korrigerats.

En tidigare ordalydelse i rapporten kan ge intryck av att en tillfällig neddragning av viss busstrafik i Stockholm var ekonomiskt motiverad. Vi har korrigerat den uppgiften i rapporten.

Vi har dessutom i rapporten lyft fram att det under pandemin har funnits en viss oro att färdas i kollektivtrafiken. Vi vill förtydliga att vi som myndighet inom det transportpolitiska området inte gör några egna bedömningar av om en sådan oro är motiverad ur ett smittspridningsperspektiv.