Ensam i tunnelbanevagn Foto Chistoffer Glans/Mostphotos


Den andra februari publicerade Trafikanalys en rapport om samhällsviktiga resor under pandemin. En uppgift i rapporten har nu korrigerats.

En tidigare ordalydelse i rapporten kan ge intryck av att en tillfällig neddragning av viss busstrafik i Stockholm var ekonomiskt motiverad. Vi har korrigerat den uppgiften i rapporten.

Vi har dessutom i rapporten lyft fram att det under pandemin har funnits en viss oro att färdas i kollektivtrafiken. Vi vill förtydliga att vi som myndighet inom det transportpolitiska området inte gör några egna bedömningar av om en sådan oro är motiverad ur ett smittspridningsperspektiv.


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...