Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg. 

I uppdraget ingår att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Dessutom ingår att:

  • ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys,
  • beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,
  • belysa regelutvecklingen inom EU på området,
  • belysa marknadens utveckling på området, samt
  • bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Med biljetter för utlandsresa med tåg menar uppdraget att boka resa med start inom Sverige och slutdestination utomlands, inklusive returresor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Hela regeringsuppdraget


Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg


Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrense...

Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland


Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...