Analys av marknaden för internationella tågbiljetter

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg. 

I uppdraget ingick att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Dessutom ingick att:

  • ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys,
  • beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,
  • belysa regelutvecklingen inom EU på området,
  • belysa marknadens utveckling på området, samt
  • bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Uppdraget redovisades den 28 april 2020, se rapporten nedan. 

Hela redovisningen av uppdraget


Marknad för internationella tågbiljetter växer fram på sikt


Boknings- och försäljningsmarknaden för internationella tågbiljetter kommer att utvecklas av marknadens egna aktörer. Men det...