Analys av marknaden för internationella tågbiljetter

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg. 

Trafikanalys uppdrag

I uppdraget ingick att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Dessutom ingick att:

  • ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys,
  • beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,
  • belysa regelutvecklingen inom EU på området,
  • belysa marknadens utveckling på området, samt
  • bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Uppdraget redovisades den 28 april 2020, se rapport nedan.