Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg. 

I uppdraget ingår att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Dessutom ingår att:

  • ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys,
  • beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,
  • belysa regelutvecklingen inom EU på området,
  • belysa marknadens utveckling på området, samt
  • bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Med biljetter för utlandsresa med tåg menar uppdraget att boka resa med start inom Sverige och slutdestination utomlands, inklusive returresor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Hela regeringsuppdraget


Frankrike hoppar på vätgaståget


Det franska statliga tågbolaget SNCF har beslutat att beställa 15 vätgasdrivna regionaltåg som ersättning för dieseldrivna tåg....

Ny studie om kriterier för gröna järnvägsinvesteringar


Den växande marknaden för gröna obligationer, särskilt inom området klimatsmarta transporter, kan leda till att en betydande...

Europeisk webbportal för järnvägsanläggningar lanserad


I början av juni lanserades en europeisk webbportal, Rail Facilities Portal, med kartor över och information om anläggningar fö...