Statistik och analys Foto Mostphotos


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets statistikdag är statistik som ett vaccin för att skydda demokrati och bekämpa desinformation.

Den 20 oktober uppmärksammas statistik runt om i Europa med budskapet att statistik med hög kvalitet och transparens är avgörande för att mota desinformation och slå vakt om demokratiska värden.

I Sverige lyfts Sveriges officiella statistik fram som en viktig garant för objektiv statistik av hög kvalitet och som en avgörande del för välgrundade beslut.

Det finns 29 myndigheter som är statistikansvariga myndigheter i Sverige och Trafikanalys är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom området Transporter och kommunikationer. Det betyder bland annat att vi ansvarar för att:

  • statistiken är objektiv,
  • statistiken dokumenteras och
  • att statistiken kvalitetsdeklareras
  • att statistiken finns tillgänglig för alla.

All statistik som ingår i Sveriges officiella statistik på transportområdet kan du ta del av här på vår webbplats. Här nedan följer ett exempel ur Sveriges officiella statistik för luftfart.

 

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...