Vart tredje tåg försenat eller inställt

Tåg i snö

Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65 procent fram i tid och vart tionde tåg blev mer än fem minuter försenat. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Ladda ner statistikpublikation

De flesta förseningarna var små. Hela 81 procent av tågen nådde sin slutstation inom två minuter efter tidtabell och inom fem minuter hade 90 procent av tågen kommit fram.

– För att nå de transportpolitiska målen måste fler välja att resa med tåg och andra hållbara transportmedel. Därför är det viktigt att tågtrafiken är tillförlitlig så att resenärer vågar välja tåget, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys.

Flest förseningar drabbade långdistanstågen där endast 77 procent kom fram inom fem minuter efter tidtabell. Pendeltåg och andra kortdistanståg var fyra gånger fler än långdistanstågen och hade också en högre punktlighet. Hela 94 procent av dem kom fram inom fem minuter efter tidtabell. De försenade långdistanstågen var i genomsnitt 17 minuter sena och kortdistanstågen i genomsnitt fem minuter sena.

– De flesta förseningar är små, men med tanke på att det nästan är en miljon tåg som avgår under ett år blir den sammanlagda förseningstiden för resenärerna stor. Detta är tid vi skulle kunna använda till bättre saker säger Fredrik Lindberg.

Hur man definierar och beräknar tågtrafikens punktlighet varierar i olika länder. I Sverige brukar branschen beskriva punktligheten som de tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik om Punktlighet på järnväg 2015. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.