Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Cyklister i trafik

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå. Uppdraget innebär också att förslag ska lämnas på hur en enhetlig tillämpning kan främjas, och att möjliga målsättningar för ökad cykling på nationell nivå ska lämnas.

I arbetet med att uppnå ett hållbart transportsystem är det angeläget att förutsättningarna att välja gång, cykel och kollektivtrafik stärks. Ett ökat cyklande har betydelse både för det övergripande transportpolitiska målet samt funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa, samt för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017.

Workshop om cykelmätning och mål

Tid: Torsdag 12 oktober, kl. 9.00 – 16.00
Plats: Lexicons konferenscenter, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Regeringsuppdraget ska drivas i samverkan och samråd med berörda aktörer. Trafikanalys bjuder därför in till en workshop med syfte att inhämta kunskap och synpunkter som är viktiga för uppdraget. Frågor som kommer att diskuteras under workshopen är till exempel:

  • Målsättningar för ökad cykling
  • Kriterier för en enhetlig mätmetod
  • Instrument för att främja tillämpning
  • Förväntade konsekvenser av olika alternativ

Intresset för workshopen har varit stort och den är nu fulltecknad.

Dokument
EU-högnivåmöte om elbilsbatterier


En europeisk allians för elbilsbatterier lanserades 11 oktober under ett högnivåmöte som Maroš Šefčovic, kommissionär för...

EU-kommissionen uppmanar medlemsländer att använda fjärranalys för övervakning av fordonsutsläpp


Så kallade Remote Sensing Devices (RSD) är mätverktyg som är fasta eller mobila enheter vid vägkanten och som automatiskt mäter...

EU-kommissionär: Dieselteknologin tillhör det förflutna


I en intervju med nyhetssajten EUobserver uttrycker industrikommissionären Elzbieta Bienkowska att det, även två år efter...