Cykel

Här samlar vi artiklar och underlag som handlar om cykel och cykeltrafik.

VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.

Parkering av elsparkcyklar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar. Här före­slås ett förbud mot att parkera...

Yttrande över förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter och lämn...

Långväga resandet minskade mest under pandemin

De långvariga restriktionerna har medfört stora minskningar i resandet sedan mars 2020. De största relativa minskningarna har...

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län

Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?

Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...