Överlämnar bilnyckel

Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade tre färre registreringsdagar än april 2016. Detta beror på att påsken år 2017 inföll i april och föregående år i mars.

Nybilsregistreringen under 2017 har under de första fyra månader ökat med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Här hittar du den månadsvisa statistiken över nyregistrerade fordon.

Här hittar du ett pressmeddelande om nyregistrerade fordon april 2017.


Minskad export av begagnade personbilar under 2020

Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...

Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Skatteverkets promemoria "Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt fö...

Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare

EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.