Nya bilar minskade med 9,7 procent i april

Överlämnar bilnyckel

Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade tre färre registreringsdagar än april 2016. Detta beror på att påsken år 2017 inföll i april och föregående år i mars.

Nybilsregistreringen under 2017 har under de första fyra månader ökat med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Här hittar du den månadsvisa statistiken över nyregistrerade fordon.

Här hittar du ett pressmeddelande om nyregistrerade fordon april 2017.