Årsredovisning 2020

Här hittar du årsredovisningen för Trafikanalys 2020


Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn


Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...