Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn

Person på skateboard i trafik


I Trafikanalys regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om jämställdhet. Vi har i uppdrag att redogöra för hur vi på en strategisk nivå har arbetat och kommer att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten. 

Uppdraget gäller också hur vi har arbetat för jämställdhet inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen. Denna promemoria redovisar det uppdraget.

Hela redovisningen


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...