Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn

Person på skateboard i trafik


I Trafikanalys regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om jämställdhet. Vi har i uppdrag att redogöra för hur vi på en strategisk nivå har arbetat och kommer att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten. 

Jämställdhet inom transportsektorn

Uppdraget gäller också hur vi har arbetat för jämställdhet inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen. Denna promemoria redovisar det uppdraget.