Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn

Person på skateboard i trafik

Trafikanalys har i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen.

Denna promemoria redovisar det uppdraget.

Hela redovisningen


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...