Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Lennart Thörn

Lennart Thörn

Kvalificerad utredare lennart.thorn@trafa.se 010-414 42 29 076-128 74 19 Analys och granskning

Buss vid bushållplats

Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Nya bilar i rad

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att sammanställa ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka...