Hearing om storskalig elektrifiering

Foto:Mostphotos

Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. Kunskapsunderlaget ska innehålla en kartläggning av tänkbara konsekvenser av en storskalig elektrifiering av transportsektorn när det gäller exempelvis markanvändning, elnät och beredskap, både lokalt, regionalt och nationellt. Analysen ska även omfatta elektrifiering av luftfart och sjöfart.

Uppdraget handlar alltså inte om att föreslå styrmedel för en storskalig elektrifiering av transportsektorn utan om att identifiera områden för konsekvenser som behöver beaktas.

Vi bjuder in dig och din organisation att delta i en digital hearing där vi gärna hör era synpunkter på några av våra preliminära resultat och perspektiv som bör ingå i redovisningen.

Hearingen genomförs online via Teams.

 • 24 april 2024 kl. 10.00–11.30

Sista anmälan 23 april.

 • Skicka inspel till hearingen

  Har du redan nu tankar om konsekvenser skicka gärna in dem innan hearingen. Möjlighet att lämna inspel kommer att finnas även efter hearingen.

  Det svenska målet om nettonollutsläpp år 2045 är vår utgångspunkt för analyserna. Vi antar att vägtrafiken då i stort sett är elektrifierad medan omställning av luft- och sjöfart pågår. Våra huvudsakliga frågeställningar i arbetet är:

  • Vilka aktörer och system kommer att vara centrala 2045 jämfört med nuläget?
  • Vilka blir konsekvenserna i olika sektorer av de förändringar som sker?

   

  Fundera på ovanstående frågor – vilka konsekvenser får förändringarna i transportsystemet för samhället till följd av elektrifieringen av vägtrafiken och omställningen för sjö- och luftfart? Hur kommer samhället att se ut år 2045, vad blir skillnaden mot dagens samhälle?

  Skicka dina inspel till lennart.thorn@trafa.se eller lisa.eriksson@trafa.se

  Om du gör det innan hearingen skicka gärna innan 19 april, men vi tar emot synpunkter till och med 15 maj.

  Lennart Thörn, projektledare och Lisa Eriksson bitr. projektledare