Utvecklingen av elflyg ska analyseras

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

Trafikanalys uppdrag

  • Beskriva vilka typer av helt eller delvis eldrivna flygplan, inklusive flygplan med bränsleceller, som finns i dag, och som för närvarande utvecklas.
  • Beskriva tänkbara framtidsscenarier när det gäller eldrivna flygplan, vilken laddinfrastruktur för helt eller delvis eldrivna flygplan som svenska flygplatser och ett urval flygplatser i närliggande länder tillhandahåller idag och avser att tillhandahålla på längre sikt.
  • Kartlägga vilka styrmedel som andra länder, i första hand inom EU och Norge, har infört för att stimulera en utveckling och introduktion av helt eller delvis eldrivna flygplan.
  • Analysera de samhällsekonomiska effekterna av en introduktion av eldrivna flygplan samt hur en introduktion av eldrivna flygplan skulle påverka de ekonomiska förutsättningarna och andra förutsättningar för flygbolag och flygplatser samt näringslivets konkurrenskraft i olika delar av landet. 
  • Översiktligt analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att främja utveckling och en övergång till en större användning av helt eller delvis eldrivna flygplan.
  • Översiktligt analysera hur en användning av eldrivna flygplan skulle kunna påverka tillgängligheten inom Sverige och mellan Sverige och de närmaste grannländerna. 

Uppdraget redovisades till regeringen den 7 oktober 2020.