Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige, vilket i huvudsak avser posttjänster och tidningsdistribution.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Postverksamhet 2023
Ladda ner Postverksamhet 2023, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2023, PDF
Postverksamhet 2022
Ladda ner Postverksamhet 2022, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2022, PDF
Postverksamhet 2021
Ladda ner Postverksamhet 2021, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2021, PDF
Postverksamhet 2020
Ladda ner Postverksamhet 2020, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2020, PDF
Postverksamhet 2019
Ladda ner Postverksamhet 2019, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2019, PDF
Postverksamhet 2017
Ladda ner Postverksamhet 2017, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2017, PDF
Postverksamhet 2016
Ladda ner Postverksamhet 2016, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Postverksamhet 2016, PDF
Postverksamhet 2015
Ladda ner Postverksamhet 2015, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Postverksamhet 2015, PDF
Postverksamhet 2014
Ladda ner Postverksamhet 2014, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Postverksamhet 2014, PDF
Postverksamhet 2013
Ladda ner Postverksamhet 2013, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2013, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Postverksamhet 2013, PDF
Postverksamhet 2012
Ladda ner Postverksamhet 2012, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2012, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Postverksamhet 2012, PDF
Postverksamhet 2011
Ladda ner Postverksamhet 2011, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2011, XLS
Postverksamhet 2010
Ladda ner Postverksamhet 2010, PDF
Postverksamhet 2009
Ladda ner Postverksamhet 2009, PDF
Ladda ner Postverksamhet 2009, XLSX

Publicering

Postverksamhet publiceras årligen, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Det finns också en sammanfattning av de viktigaste resultaten i form av ett statistikblad.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.

Ytterligare statistik finns att hämta hos PTS (Svensk postmarknad | (pts.se), Post | PTS).