Postal service statistics describe the postal services sector with regard to infrastructure, operators, and traffic volume.


          Logotype Official Statistics of Sweden

About the statistics

The study on postal services is carried out in collaboration between Transport Analysis, Statistics Sweden (SCB) and the National Post and Telecom Agency on behalf of Transport Analysis and aims to shed light on postal activities in Sweden.

Unfortunately, there is a loss of certain information when publication for 2020 is made on 16 June 2021. When the information comes to Traffic Analysis, an update will be made.

Publication

The report Postal services is published annually in electronic form.Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet

I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....