Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistik om fordon publiceras i tre olika publikationer; Nyregistrerade fordon per månad, Fordon i län och kommuner, och en årsrapport Fordon.


Nyregistrerade fordon per månad

» Ladda ned Excel-fil

Senaste press-meddelandet

» Läs pressmeddelande

Kvalitets-deklaration

» Ladda ned kvalitetsdeklaration
Publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fordon 2023
Ladda ner Fordon 2023, PDF
Ladda ner Fordon 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2023, PDF
Fordon i län och kommuner 2023
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2023, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2023, PDF
Fordon 2022
Ladda ner Fordon 2022, PDF
Ladda ner Fordon 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2022, PDF
Fordon i län och kommuner 2022
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2022, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2022, XLSX
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2022, PDF
Fordon 2021
Ladda ner Fordon 2021, PDF
Ladda ner Fordon 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2021, PDF
Fordon i län och kommuner 2021
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2021, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2021, PDF
Fordon 2020
Ladda ner Fordon 2020, PDF
Ladda ner Fordon 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2020, PDF
Fordon i län och kommuner 2020
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2020, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2020, PDF
Fordon 2019
Ladda ner Fordon 2019, PDF
Ladda ner Fordon 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2019, PDF
Fordon i län och kommuner 2019
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2019, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2019, PDF
Fordon 2018
Ladda ner Fordon 2018, PDF
Ladda ner Fordon 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2018, PDF
Fordon i län och kommuner 2018
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2018, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2018, PDF
Fordon 2017
Ladda ner Fordon 2017, PDF
Ladda ner Fordon 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2017, PDF
Fordon i län och kommuner 2017
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2017, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2017, PDF
Fordon 2016
Ladda ner Fordon 2016, PDF
Ladda ner Fordon 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon 2016, PDF
Fordon i län och kommuner 2016
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2016, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2016, PDF
Fordon 2015
Ladda ner Fordon 2015, PDF
Ladda ner Fordon 2015, XLSX
Fordon i län och kommuner 2015
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2015, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fordon 2015, PDF
Fordon 2014
Ladda ner Fordon 2014, PDF
Ladda ner Fordon 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Fordon 2014, PDF
Fordon i län och kommuner 2014
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2014, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2014, XLSX
Fordon 2013
Ladda ner Fordon 2013, PDF
Ladda ner Fordon 2013, XLS
Fordon i län och kommuner 2013
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2013, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2013, XLS
Fordon 2012
Ladda ner Fordon 2012, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fordon 2012, PDF
Fordon i län och kommuner 2012
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2012, PDF
Ladda ner Fordon i län och kommuner 2012, XLS

I undersökningen ingår samtliga fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:558).

Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, så som mopeder (utom EU-mopeder), militära fordon som tillhör staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger.

I samband med publiceringen av Fordon 2020 har vi justerat indelningen för släpvagnar efter karosserikod. Detta påverkar tabell SL2, SL3 och SL4. Revideringen är gjord för hela tidsserien 2010–2019. Nya justerade uppgifter för tabell SL4 återfinns endast i statistikportalen - ”Gör ditt eget statistikurval”. Tidigare publicerade Excel-filer har inte uppdaterats.

Publicering

Fordonsstatistiken finns enbart tillgänglig i elektroniskt format. På webbplatsen publiceras månadsstatistik över bestånd, nyregistreringar och avregistreringar. Publicering för föregående månad sker andra vardagen varje månad. Fordon i län och kommuner redovisar beståndet per kommun. Årsrapporten innehåller främst uppgifter om beståndet fördelat på tekniska egenskaper och ägarkategori, men även uppgifter om körkort. Dessutom finns samtliga äldre undersökningar tillgängliga i elektroniskt format.