Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter som resorna görs, vilka färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet med resan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Sedan 2019 pågår en resvaneundersökning som presenteras i årliga rapporter. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät. För organisationer och regioner som vill ha ett utökat urval för en specifik intressepopulation finns det möjlighet att köpa till extra urvalspersoner. Kontakta i sådana fall angivna kontaktpersoner på den här sidan.

Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.

Trafikanalys har även tidigare samlat in data i nationella resvaneundersökningar. I egen regi genomfördes RVU Sverige under åren 2011-2016. Den undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Det finns även ett antal äldre nationella resvaneundersökningar som genomfördes i SIKA:s regi, Riks-RVU under perioden 1994–1998, RES 1999-2001 och RES 2005-2006.

För Riks-RVU och RES under perioden 1994-2001 har årliga rapporter publicerats, från och med RES 1999 i elektronisk form. RES 2005-2006 är publicerad både elektroniskt och tryckt. Från RVU Sverige publicerades årligen tabellsamlingar i elektronisk form. Statistik från resvaneundersökningar har också publicerats i nulägesanalyser som Trafikanalys genomför.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Resvanor i Sverige 2022
Ladda ner Resvanor i Sverige 2022, PDF
Ladda ner Resvanor i Sverige 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Resvanor i Sverige 2022, PDF
Resvanor i Sverige 2021
Ladda ner Resvanor i Sverige 2021, PDF
Ladda ner Resvanor i Sverige 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Resvanor i Sverige 2021, PDF
Resvanor i Sverige 2020
Ladda ner Resvanor i Sverige 2020, PDF
Ladda ner Resvanor i Sverige 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Resvanor i Sverige 2020, PDF
Resvanor i Sverige 2019
Ladda ner Resvanor i Sverige 2019, PDF
Ladda ner Resvanor i Sverige 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Resvanor i Sverige 2019, PDF
RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen, PDF
Ladda ner RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen , XLSX
Ladda ner RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen, PDF
RVU Sverige 2014-2015 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2014-2015 – Den nationella resvaneundersökningen, PDF
Ladda ner RVU Sverige 2014-2015 – Den nationella resvaneundersökningen, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2015, PDF
RVU Sverige 2011-2014 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2011-2014 – Den nationella resvaneundersökningen, PDF
Ladda ner RVU Sverige 2011-2014 – Den nationella resvaneundersökningen, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om RVU, PDF
RVU Sverige 2012-2013 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2012-2013 – Den nationella resvaneundersökningen , PDF
Ladda ner RVU Sverige 2012-2013 – Den nationella resvaneundersökningen, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013, PDF
RVU Sverige 2011-2012 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2011-2012 – Den nationella resvaneundersökningen, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012, PDF
RVU Sverige 2011 – Den nationella resvaneundersökningen
Ladda ner RVU Sverige 2011 – Den nationella resvaneundersökningen, XLSX