Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.


     Logotyp Sveriges officiella statistik

Undersökningens omfattning

Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs linjefart, chartertrafik och taxiflyg - statliga, kommunala och privata. Det finns också statistik om registrerade luftfartyg och flygplatsbestånd samt om olyckshändelser med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg eller sådana som inträffat i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.


Publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Luftfart 2023
Ladda ner Luftfart 2023, PDF
Ladda ner Luftfart 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2023, PDF
Luftfart 2022
Ladda ner Luftfart 2022, PDF
Ladda ner Luftfart 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2022, PDF
Luftfart 2021
Ladda ner Luftfart 2021, PDF
Ladda ner Luftfart 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2021, PDF
Luftfart 2020
Ladda ner Luftfart 2020, PDF
Ladda ner Luftfart 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2020, PDF
Luftfart 2019
Ladda ner Luftfart 2019, PDF
Ladda ner Luftfart 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2019, PDF
Luftfart 2018
Ladda ner Luftfart 2018, PDF
Ladda ner Luftfart 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2018, PDF
Luftfart 2017
Ladda ner Luftfart 2017, PDF
Ladda ner Luftfart 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Luftfart 2017, PDF
Luftfart 2016
Ladda ner Luftfart 2016, PDF
Ladda ner Luftfart 2016, XLSX
Ladda ner Luftfart 2016 Kvalitetsdeklaration, PDF
Luftfart 2015
Ladda ner Luftfart 2015, PDF
Ladda ner Luftfart 2015, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Luftfart 2015, PDF
Luftfart 2014
Ladda ner Luftfart 2014, PDF
Ladda ner Luftfart 2014, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Luftfart 2014, PDF
Luftfart 2013
Ladda ner Luftfart 2013, PDF
Ladda ner Luftfart 2013, XLS
Luftfart 2012
Ladda ner Luftfart 2012, PDF
Ladda ner Luftfart 2012, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Luftfart 2012, PDF
Luftfart 2011
Ladda ner Luftfart 2011, XLSX
Luftfart 2010
Ladda ner Luftfart 2010, PDF
Ladda ner Luftfart 2010, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken om luftfart 2010, DOC
Luftfart 2009
Ladda ner Luftfart 2009, PDF
Ladda ner Luftfartstabeller 2009, XLSX

Nyheter i Luftfart 2019

 • Kommersiell trafik har utökats till att även omfatta passagerare, post och frakt på taxiflygningar. Det är en anpassning till internationell EU-rapportering och har en marginell påverkan på den publicerade statistiken.
 • Utrikespassagerare särredovisas på charter- respektive linjetrafik på såväl aggregerad som flygplatsnivå.
 • Kabinfaktorerna i utrikes trafik särredovisas på charter- respektive linjetrafik.
 • Tabellerna med flygplansmodeller delas upp på in- och utrikestrafik. Utöver antal starter per flygplansmodell redovisas antal passagerare.
 • Ny redovisning av antal ankommande passagerare från utlandet per land för närmast föregående flygplats.
 • För utrikes frakt och post redovisas tidserier över avgående och ankommande vikt per region eller världsdel.
 • Ny redovisning av utrikes trafik- och transportarbete, för passagerare respektive för frakt och post.

På grund av fel i de större flygplatsernas rapporteringssystem under större delen av 2019 saknas statistikuppgifter om frakt i Luftfart 2019.

Publicering

Rapporten "Luftfart" publiceras årligen i elektronisk form. Vissa uppgifter publiceras månadsvis på Transportstyrelsens webbplats.