Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I statistiken finns uppgifter om antal olycks- och självmordshändelser vid järnväg, spårväg respektive tunnelbana i Sverige, samt antal omkomna och allvarligt skadade personer i dessa händelser. Statistiken presenteras i olika redovisningsgrupper, bland annat efter kön. För järnväg finns även uppgifter om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafikskador 2022
Ladda ner Bantrafikskador 2022, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2022 , PDF
Bantrafikskador 2021
Ladda ner Bantrafikskador 2021, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2021 , XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2021, PDF
Bantrafikskador 2020
Ladda ner Bantrafikskador 2020, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2020, PDF
Bantrafikskador 2019
Ladda ner Bantrafikskador 2019, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2019, PDF
Bantrafikskador 2018
Ladda ner Bantrafikskador 2018, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2018, XLSX
Ladda ner Bantrafikskador 2018, PDF
Bantrafikskador 2017
Ladda ner Bantrafikskador 2017, PDF
Ladda ner Bantrafikador 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2017, PDF
Bantrafikskador 2016
Ladda ner Bantrafikskador 2016, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafikskador 2016, PDF
Bantrafikskador 2015
Ladda ner Bantrafikskador 2015, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafikskador 2015, PDF
Bantrafikskador 2014
Ladda ner Bantrafikskador 2014, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafikskador 2014, PDF
Bantrafikskador 2013
Ladda ner Bantrafikskador 2013, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2013, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafikskador 2013, PDF
Bantrafikskador 2012
Ladda ner Bantrafikskador 2012, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2012, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafikskador 2012, PDF
Bantrafikskador 2011
Ladda ner Bantrafikskador 2011, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2011, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafikskador 2011, PDF
Bantrafikskador 2010
Ladda ner Bantrafikskador 2010, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2010, XLS
Bantrafikskador 2009
Ladda ner Bantrafikskador 2009, PDF
Ladda ner Bantrafikskador 2009, XLS

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel trafik på museispår och vissa industrispår. Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafikskador publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.