Användarrådet för statistik om trafikolyckor

I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans och tillgänglighet.

Användarrådet för statistik om trafikolyckor träffas en till två gånger per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet.

I rådet ingår representanter från bland annat

 • Cykelfrämjandet,
 • MHF,
 • Näringsdepartementet,
 • Polisen,
 • Sveriges Trafikutbildares Riksförbund,
 • Trafikverket,
 • Transportstyrelsen,
 • VTI,
 • Svensk försäkring,
 • Tågoperatörerna,
 • Allmänflygsäkerhetsrådet och
 • Sjösäkerhetsrådet.