Användarrådet för statistik om persontransporter

För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys användarråd. Där träffar vi statistikanvändare och diskuterar planerade och genomförda förändringar så att Trafikanalys statistik möter användarnas behov.

Persontransportrådet är användarrådet för statistik om alla förflyttningar som personer gör till fots, med cykel, på moped eller MC, med bil, med buss, på spår, i luften, till sjöss eller på annat sätt. Det är alltså ett heterogent område som täcks av flera olika typer av statistikprodukter. Därför finns ett huvudtema för varje möte med persontransportrådet.

Persontransportrådet kommer att träffas minst en gång per år. Det är Trafikanalys avdelning för statistik som ansvarar för användarrådet.

I rådet ingår representanter från bland annat följande myndigheter/organisationer:

  • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
  • Sveriges bussföretag
  • Svensk kollektivtrafik
  • Trafikverket
  • K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik/VTI
  • Transportstyrelsen