Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken belyser utvecklingen av både den samhällssubventionerade och den kommersiella regionala kollektivtrafiken i riket som är tidtabellbunden: vilken service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas av medborgarna, samt för den subventionerade trafiken, till vilka kostnader. Uppgifter om den subventionerade trafiken redovisas per län.

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) som tillhandahåller regional linjelagd kollektivtrafik i respektive län, efter beslut om allmän trafikplikt (subventionerad trafik). Därtill kan olika kommersiella operatörer erbjuda sina tjänster efter anmälan till RKM, och till Samtrafiken i Sverige AB vad gäller hållplatser och tidtabeller.

Statistiken om subventionerad trafik redovisas på ungefär samma sätt som den tidigare har redovisats i statistikserien "Lokal och regional kollektivtrafik".


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Regional linjetrafik 2022
Ladda ner Regional linjetrafik 2022, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2022, PDF
Regional linjetrafik 2021
Ladda ner Regional linjetrafik 2021, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2021, PDF
Regional linjetrafik 2020
Ladda ner Regional linjetrafik 2020, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2020, PDF
Regional linjetrafik 2019
Ladda ner Regional linjetrafik 2019, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2019, PDF
Regional linjetrafik 2018
Ladda ner Regional linjetrafik 2018, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2018, PDF
Regional linjetrafik 2017
Ladda ner Regional linjetrafik 2017, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2017, PDF
Regional linjetrafik 2016
Ladda ner Regional linjetrafik 2016, PDF
Ladda ner Regional linjetrafik 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Regional linjetrafik 2016, PDF
Lokal och regional kollektivtrafik 2015
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2015, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Lokal och regional kollektivtrafik 2015, PDF
Lokal och regional kollektivtrafik 2014
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2014, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken om Lokal och regional kollektivtrafik 2014, PDF
Lokal och regional kollektivtrafik 2013
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2013, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2013, XLSX
Lokal och regional kollektivtrafik 2012
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2012, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2012, XLSX
Lokal och regional kollektivtrafik 2011
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2011, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2011, XLSX
Lokal och regional kollektivtrafik 2010
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2010, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2010, XLSX
Lokal och regional kollektivtrafik 2009
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2009, PDF
Ladda ner Lokal och regional kollektivtrafik 2009, XLSX

Undersökningens omfattning

För den samhällssubventionerade trafiken tillfrågas RKM i samtliga län en gång om året om deras utbud, resande och ekonomi, indelat efter trafikeringsform. Undersökningen har genomförts sedan mitten av 1980-talet i regi av trafikhuvudmännens branschorganisation (SLTF, numera Svensk Kollektivtrafik). Åren 2004–2009 gjordes undersökningen av SIKA.

Dessutom tillfrågas operatörer med kommersiell trafik i egen regi om regionalt utbud och resande på väg och vatten. Uppgiftsinsamling beträffande järnväg samordnas med undersökningen Bantrafik.

Publicering

Regional linjetrafik publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.