Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Flera par fötter som går på golv

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Under åren 2017–2018 har Trafikanalys pausat sin tidigare resvaneundersökning, för arbete med utveckling av innehåll och metod för densamma. Utvecklingsarbetet har framför allt bedrivits inom projektet Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar och beskrivs i Trafikanalys Rapport 2018:18.

Denna PM beskriver konkreta ställningstaganden inför kommande resvaneundersökning 2019 och utvecklingsarbete nära kopplat till dessa.

PM


Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...