Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Flera par fötter som går på golv

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Läs/ladda ner publikation

PM 2018:10
Publicerad:  11 december 2018

Under åren 2017–2018 har Trafikanalys pausat sin tidigare resvaneundersökning, för arbete med utveckling av innehåll och metod för densamma. Utvecklingsarbetet har framför allt bedrivits inom projektet Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar och beskrivs i Trafikanalys Rapport 2018:18.

Utvecklingsarbete

Denna PM beskriver konkreta ställningstaganden inför kommande resvaneundersökning 2019 och utvecklingsarbete nära kopplat till dessa.