Flera par fötter som går på golv

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

PM

PM 2018:10
Publicerad:  11 december 2018

Under åren 2017–2018 har Trafikanalys pausat sin tidigare resvaneundersökning, för arbete med utveckling av innehåll och metod för densamma. Utvecklingsarbetet har framför allt bedrivits inom projektet Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar och beskrivs i Trafikanalys Rapport 2018:18.

Denna PM beskriver konkreta ställningstaganden inför kommande resvaneundersökning 2019 och utvecklingsarbete nära kopplat till dessa.


Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...