Två lastbilar på väg

Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och reduktion av växthusgasutsläpp i Sveriges system för godstransporter år 2030.

Utvecklandet av nya tekniker i transportsystemet är centralt för att minska de negativa effekterna av fossila utsläpp, trängsel i städerna samt ineffektivitet i transportsystemet. För att nå det övergripande målet med ett fossilfritt transportsystem måste nya tekniker släppas fram.

Resultatet av denna rapport visar att det finns flera nya tekniker som har god potential, är implementerade år 2030 och som förbättrar transportmöjligheterna och minskar skadliga utsläpp. Men majoriteten av de nya teknikerna, med undantag för ITS, kommer att behöva stöttning från en samordnad användning av styrmedel, exempelvis drivmedelsskatter eller vägavgifter som styr mot lägre utsläpp och även specifika stöd till vissa typer av infrastruktur och fordon.