Kartläggning av skogens transporter

Händer på lastbilsratt

Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Skogsindustrin är en av de mest transportintensiva branscherna och är beroende av en fungerande råvaruförsörjning. Rundvirke utgör näst efter jord, sten, sand och grus den största enskilda varugruppen som transporteras på svenska lastbilar i inrikes trafik.

PM 2015:16 Skogens transporter - en trafikslagsövergripande kartläggning kartlägger och analyserar flöden av rundvirke och annan skogsråvara, från avverkningsplatsen till mottagande industrier, utifrån registerdata samt befintlig statistik. I rapporten presenteras de viktigaste resultaten.

Läs mer här

Ladda ner:


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer


Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...