Händer på lastbilsratt

Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmängden var i stort sett oförändrad under åren 2012–2014.

Majoriteten av godset, 429 miljoner ton (68 procent) transporterades inom Sverige. I inrikestrafiken fraktades majoriteten av godset med lastbil (89 procent), 9 procent på järnväg och 3 procent till sjöss. I utrikestrafiken stod sjöfarten för 70 procent (204 miljoner ton gods), lastbilarna för 14 procent och järnvägen för 15 procent.

Läs mer här


Varuflödesundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om varuflöden

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...