Händer på lastbilsratt

Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmängden var i stort sett oförändrad under åren 2012–2014.

Majoriteten av godset, 429 miljoner ton (68 procent) transporterades inom Sverige. I inrikestrafiken fraktades majoriteten av godset med lastbil (89 procent), 9 procent på järnväg och 3 procent till sjöss. I utrikestrafiken stod sjöfarten för 70 procent (204 miljoner ton gods), lastbilarna för 14 procent och järnvägen för 15 procent.

Läs mer här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.