Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014

Händer på lastbilsratt

Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmängden var i stort sett oförändrad under åren 2012–2014.

Läs hela rapporten här

Majoriteten av godset, 429 miljoner ton (68 procent) transporterades inom Sverige. I inrikestrafiken fraktades majoriteten av godset med lastbil (89 procent), 9 procent på järnväg och 3 procent till sjöss. I utrikestrafiken stod sjöfarten för 70 procent (204 miljoner ton gods), lastbilarna för 14 procent och järnvägen för 15 procent.

Läs mer här