Buss framför centralstation

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

I rapporten redovisas sammanfattningar av genomförd intressent- och behovsanalys, kartläggning av metoder och verktyg samt genomförda pilotstudier. Rapporten ger också rekommendationer om fortsatt arbete.

Trafikanalys har redovisat sina metodval inför kommande resvaneundersökning i Trafikanalys PM 2018:10.


Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...