Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Buss framför centralstation

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

I rapporten redovisas sammanfattningar av genomförd intressent- och behovsanalys, kartläggning av metoder och verktyg samt genomförda pilotstudier. Rapporten ger också rekommendationer om fortsatt arbete.

Trafikanalys har redovisat sina metodval inför kommande resvaneundersökning i Trafikanalys PM 2018:10.

Rapport


Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...