Buss framför centralstation

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Läs/ladda ner publikation

Rapport 2018:18
Publicerad:  11 december 2018

I rapporten redovisas sammanfattningar av genomförd intressent- och behovsanalys, kartläggning av metoder och verktyg samt genomförda pilotstudier. Rapporten ger också rekommendationer om fortsatt arbete.

Metodval

Trafikanalys har redovisat sina metodval inför kommande resvaneundersökning i Trafikanalys PM 2018:10.