Färja


Publicering av statistiktabeller om kommersiell linjetrafik på vatten för 2023.

Här hittar du statistiken