Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal enkelresor, antal beviljade och nyttjade tillstånd.

Statistiken redovisas uppdelad efter kön och ålder samt med geografisk upplösning på län och kommun.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022, XLSX
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2021
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2021, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2021 , XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration färdtjänst och riksfärdtjänst 2021, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Färdtjänst och riksfärdtjänst 2015, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Färdtjänst och riksfärdtjänst 2014, PDF
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2013
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2013, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2013, XLSX
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2012
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2012.pdf, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2012, XLSX
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2011
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2011, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2011, XLSX
Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2010
Ladda ner Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2010, PDF
Ladda ner Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2010, XLSX
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2009
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2009, PDF
Ladda ner Färdtjänst och riksfärdtjänst 2009, XLS

Statistiken kan användas vid jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och visa på utvecklingen över tid nationellt, regionalt och lokalt. Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dem som på grund av en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Undersökningens omfattning

Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Statistiken bygger främst på uppgifter som kommunerna lämnar, ofta via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, men även på registeruppgifter från Riksfärdtjänsten AB. Undersökningen ingår från och med 2007 års uppgifter i Sveriges officiella statistik.

Undersökningen är en totalundersökning men vissa osäkerhetskällor förekommer. Största osäkerhetskällan är uppgifter om nyttjande av färdtjänsttillstånd. Det finns exempelvis ett fåtal fall där informationen om specifika variabler från taxibolag som genomför efterfrågade resor saknas. I de fallen har kompensation för bortfallet skett med imputering.

Publicering

Uppgifterna om färdtjänst och riksfärdtjänst publiceras årligen i juni. 

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excel-format) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Korrigering

2023-06-16: I samband med insamlingen 2023 upptäcktes en del felaktigheter i tidigare publicerad statistik. Dessa uppgifter är nu korrigerade efter inhämtande av nya uppgifter från de aktuella (28) kommunerna. Följande tabeller har uppdaterats i publikationen för 2021: Tabell 1-4, Tabell 9-11.